تغییر ابعاد ماتریس در متلب | سایت استوایی

تغییر ابعاد ماتریس در متلب

در این آموزش ابتدا با نحوه انتخاب درایه‌های یک ماتریس آشنا خواهید شد و سپس خواهید آموخت که علاوه بر عملگر ترانهاده (‘)، تابع دیگری بنام ()reshape جهت تغییر ابعاد ماتریس در متلب وجود دارد. در انتها نیز با توابع ()sum و ()prod که به ترتیب عملیات جمع و ضرب عناصر هر سطر یا ستون ماتریس را انجام می‌دهند آشنا خواهید شد.

در ضمن پیشنهاد ما این است که مطالب را به ترتیب بخوانید. اگر آموزش مربوط به گرد کردن اعداد اعشاری در متلب را هنوز مشاهده نکردید بهتر است که ابتدا این آموزش را ببینید.

آموزش تصویری تغییر ابعاد ماتریس در متلب


انتخاب درایه‌های ماتریس در متلب

جهت انتخاب درایه‌های ماتریس در متلب، می‌توان در بین پرانتز فقط یک عدد و یا اینکه بصورت دقیق شماره سطر و ستون (عدد اول شماره سطر و عدد دوم شماره ستون) موردنظر را وارد نماییم.

درصورتیکه در بین پرانتز فقط یک عدد وارد شود، از ستون اول به سمت پایین شروع به شمارش می‌کند.

بطور مثال برای ماتریس [b = [1 2 3 4 ; 5 6 7 8 ; 9 10 11 12، خروجی  (b(3 عدد 9 می‌باشد یعنی مقدار ستون اول، سطر سوم. همچنین در حالتیکه آخرین درایه ماتریس را بخواهیم، می‌توانیم از دستور (b(end استفاده نماییم.

تغییر ابعاد ماتریس در متلب

توسط تابع ()reshape تغییر ابعاد ماتریس در متلب امکانپذیر می باشد.

دقت داشته باشید باید ابعاد به گونه‌ای مشخص شود که حاصلضرب آنها دقیقاً برابر با تعداد درایه‌های ماتریس باشد (عدد اول شماره سطر و عدد دوم شماره ستون). به عنوان مثال اگر ماتریس دارای 12 درایه می باشد دستور (reshape(b,6,2 صحیح است اما دستور (reshape(b,5,3 اشتباه است و خطا رخ می دهد زیرا 5*3=15  می‌باشد که بیشتر از تعداد درایه های ماتریس b می‌باشد.

درصورتیکه تعداد ستون یا سطر دارای اهمیت باشد فقط تعداد سطر یا ستون را می‌نویسیم و عدد بعدی را علامت ‘[]’  قرار می دهیم. توجه داشته باشید که عدد وارد شده همانند مثال فوق باید مضربی از تعداد درایه‌های ماتریس باشد وگرنه خطا رخ می‌دهد.

جمع و ضرب درایه‌های یک ماتریس در متلب

جمع و ضرب درایه‌های یک ماتریس بصورت سطری و یا ستونی به ترتیب با توابع ()sum و ()prob امکانپذیر می‌باشد.

توضیحاتی بیشتر درباره تغییر ابعاد ماتریس در متلب

در زیر چند مثال از نحوه انتخاب درایه‌های ماتریس و توابع پرکاربرد را می‌توانید مشاهده نمایید. دقت داشته باشید درصورتیکه جمع یا ضرب درایه‌های هر سطر را بخواهیم باید از عملگر ترانهاده (‘) استفاده نماییم.

b = [1 2 3 4 ; 5 6 7 8 ; 9 10 11 12]
b(3)          خروجی درایه سطر سوم و ستون اول برابر با 9 می‌باشد
b(2,3)         خروجی درایه سطر دوم و ستون سوم برابر با 7 می‌باشد
b(end)         خروجی آخرین درایه ماتریس برابر با 12 می‌باشد
re = reshape(b,6,2)  ماتریس را به یک ماتریس دارای 6 سطر و 2 ستون تبدیل می‌کند 
re = reshape(b,2,[])  خروجی ماتریسی با دو سطر و 6 ستون می‌باشد
re = reshape(b,[],3)  خروجی ماتریسی با چهار سطر و سه ستون می‌باشد
sum(b)         تمام درایه‌های هر ستون را باهم جمع می‌کند
Sum(b’)        تمام درایه‌های هر سطر را با هم جمع می‌کند
Prod(b)        تمام درایه های هر ستون را در هم ضرب می‌کند

2 نظر برای تغییر ابعاد ماتریس در متلب ثبت شده

دیدگاهتان را بنویسید

پر کردن تمام موارد زیر الزامیست