گرد کردن اعداد اعشاری در متلب | سایت استوایی

گرد کردن اعداد اعشاری در متلب

در این آموزش تصویری کار با تعدادی از توابع مهم در نرم افزار متلب را بصورت کاربردی فراخواهید گرفت. در ابتدا ساخت یک ماتریس تصادفی و عملیات گرد کردن اعداد اعشاری در متلب آشنا خواهید شد. برای اینکار از توابع ()floor() ،ceil و ()round استفاده خواهد شد و در انتها درباره نحوه تعریف ماتریس قطری و تکرار ماتریس‌ها بصورت سطری و ستونی صحبت شده است.

جهت یادگیری بهتر توصیه می شود اگر آموزش قبل مربوط به‌ تولید اعداد تصادفی در نرم افزار متلب را مشاهده نکردید ابتدا این آموزش را ببینید. در آموزش بعدی تغییر ابعاد ماتریس در متلب را یا خواهید گرفت.

آشنایی با توابع کاربردی در نرم افزار متلب


مشخصات فیلم آموزشی
تولید کننده: وب سایت استوایی
مدرس: محمدعلی زندی
حجم: 10.8 مگابایت
مدت زمان: 5:12 دقیقه
زبان:فارسی
تاریخ انتشار: 30 بهمن 1397

گرد کردن اعداد اعشاری در متلب

در زبان برنامه نویسی متلب سه تابع برای گرد کردن اعداد در اختیار ما قرار داده شده است.

گرد کردن رو به پایین و بالا در متلب

تابع ()floor مقادیر اعشار ماتریس را رو به پایین گرد می‌کند یعنی برای مثال عدد 3.56 را به 3 تبدیل می‌کند اما تابع ()ceil کاملا برعکس عمل می‌کند و مقادیر اعشار ماتریس را رو به بالا گرد می‌کند یعنی همان عدد فوق را به 4 تبدیل می‌کند.

گرد کردن اعداد اعشاری در متلب

 تابع ()round عملیات گرد کردن مقادیر اعشار را انجام می‌هد بدین صورت که اگر رقم اعشار بزرگتر از 0.5 باشد مقادیر اعشار رو به بالا گرد می‌شود و در غیر اینصورت رو به پایین گرد خواهد شد. به عنوان مثال عدد 3.56 به 4 تبدیل خواهد شد اما عدد 3.24 به 3 تبدیل می‌شود. همچنین در تابع ()round می‌توان مشخص کرد که تا چند رقم اعشار عملیات گرد کردن صورت پذیرد.

تکرار ماتریس ها در متلب با تابع Repmat

هر وقت نیاز داشتید یک ماتریس را تکثیر کنید می توانید از تابع ()repmat استفاده کنید، این تابع دو یا سه ورودی می گیرد، ورودی اول همان ماتریسی می باشد که باید تکرار شود و ورودی دوم بیانگر تعداد تکرار ماتریس در سطر و پارامتر دوم بیانگر تعداد تکرار ماتریس در سطون می‌باشد. در این تابع می توان ورودی سوم را حذف کرد.

توضیحاتی بیشتر درباره کار با ماتریس‌ها در نرم افزار متلب

در زیر چند مثال از توابع پر کاربرد در متلب را می‌توانید مشاهده کنید دقت داشته باشید که خروجی تابع ()eye یک ماتریس است که اعضای روی قطر اصلی آن یک و باقی اعضا برابر با صفر هستند.

a = rand(3)      ایجاد یک ماتریس 3*3 بصورت تصادفی  
a = a * 10      کلیه مقادیر ماتریس در 10 ضرب می‌شود  
floor(a)  
ceil(a) 
round(a) 
round(a,1)      عملیات رندینگ تا یک رقم اعشار بر روی مقادیر اعشاری ماتریس انجام می‌شود  
eye(5)        یک ماتریس 5*5 قطری ایجاد می‌کند که قطر آن دارای مقادیر 1 و سایر درایه ها صفر می‌باشد 
repmat(a,2)      ماتریس 3*3 را به ماتریس 6*6 تبدیل می‌کند - 2 بار تکرار در سطر و 2 بار در ستون
repmat(floor(a),4,1) یک ماتریس را بصورت ستونی 4 بار تکرار می‌کند 

متلب نارنجی

فیلم‌های رایگان ویتامین متلب نارنجی