سایت استوایی | آموزش های استوایی | متفاوت ترین پایگاه آموزش های تصویری | ostovaee

سایت استوایی یک تجربه رویایی


استوایی یک سایت عادی نیست بلکه شروع تحولی بزرگ در دنیای آموزش‌های آنلاین است. این شروع قدرتمند خط پایانی ندارد. استوایی مکانیست برای تغییر، برای کسانی که متفاوت می اندیشند.

استوایی | سایت استوایی

مقدار دهی خودکار در Sql

50+

گاهی اوقات هنگام ساخت جدول لازم است یک فیلد وجود داشته باشد تا مقادیر آن […]

ساختن جدول در Sql Server

60+

جدول قالبی برای ذخیره سازی اطلاعات می‌باشد و در واقع ساختار ذخیره سازی یک موجودیت […]

تحلیل تصاویر SEM

100+

بسیاری از محققان و پژوهشگران برای ارائه گزارش یا انتشار تحقیقات خود در قالب مقاله […]

ایجاد دیتابیس جدید در sql

80+

یک دیتابیس مجموعه‌ای از فایل‌هاست و به گونه‌ای سامان‌دهی شده است که نگهداری اطلاعات تفکیک […]