تابع size در متلب | سایت استوایی

آشنایی با کاربرد تابع size در متلب

در تکمیل آموزش قبلی که با استفاده از تابع ()ones، درباره نحوه ایجاد فضای خالی بین عکس‌ها در نرم افزار متلب صحبت شد. در این آموزش نیز این مورد بصورت داینامیک کردن فضای خالی بین عکس‌ها با کمک دستور size بازنویسی خواهد شد تا با تغییر عکس موردنظر نیاز به تغییر در سایر کدهای برنامه وجود نداشته باشد. در نهایت آشنایی با کاربرد تابع size در متلب صورت خواهد گرفت.

حتماً فیلم قبلی آشنایی با تابع ()ones و ()zeros را مشاهده نمایید زیرا توضیحات اصلی درباره این توابع و دستور size در این فیلم داده شده است. در آموزش بعدی تولید عدد تصادفی در متلب را یاد خواهید گرفت.

آموزش تصویری آشنایی با کاربرد تابع size در متلب


توضیحاتی بیشتر درباره دستور size در نرم افزار متلب

در یک مثال کاربردی قصد داریم تعداد سطرهای فضای خالی بین عکس‌ها را با استفاده از تابع size بصورت داینامیک مشخص کنیم. برای اینکار ابتدا با استفاده از دستور ()size تعداد سطر و ستون عکس موردنظر را استخراج و در یک متغیر بنام imRows قرار می‌دهیم. سپس دستور (imRows(1,1 (خروجی : مقدار درایه سطر اول و ستون اول) را به عنوان عدد اول تابع ()ones قرار می‌دهیم. دراینصورت اگر عکس را تغییر دهیم نیاز به تغییر در پارامتر ورودی ()ones وجود ندارد و فاصله بین عکس‌ها به درستی اعمال می‌شود.

axGray = imread(‘MrCorn.jpg’);
imRows = size(axGray);
margin = ones (imRows(1,1),10);
margin = margin + 250;
axAll = [axGray  margin  axGray];
imshow(axAll);

دیدگاهتان را بنویسید

پر کردن تمام موارد زیر الزامیست