نحوه تعریف متغیر در نرم افزار متلب Matlab | سایت استوایی

نحوه تعریف متغیر در نرم افزار متلب

در سری آموزش های برنامه نویسی متلب، با مفاهیم برنامه‌ نویسی این نرم افزار آشنا خواهید شد و همچنین کار با محیط نرم افزار را فرا خواهید گرفت. در واقع هر کاری که با نرم افزار متلب انجام می دهیم کار با ماتریس‌ها می‌باشد. در این آموزش تصویری با نحوه تعریف متغیر در نرم افزار متلب بصورت ماتریس سطری، ستونی و هچنین ماتریس های دارای چند سطر و چند ستون آشنا خواهید شد. در آموزش بعدی از دوره رایگان متلب نارنجی، با نحوه نمایش عکس در نرم افزار متلب آشنا خواهید شد.

تعریف متغیر در MatLab

توضیحاتی بیشتر از آموزش متلب

a= 5          ماتریس شامل یک سطر و یک ستون
b= [4 9 10]       ماتریس سطری شامل یک سطر و سه ستون
c= b'          ماتریس سطری را به یک ماتریس ستونی تبدیل می کند 
d= [5;9;10]       ماتریس ستونی شامل یک ستون و سه سطر
MyMat= [1 2 3;10 20 30] ماتریس شامل سه ستون و دو سطر 
           

آموزش تصویری تعریف متغیر در نرم افزار متلب شامل چه مطالبی است؟

در ابتدا نحوه تعریف متغیرهای ماتریسی که بصورت سطری (عمودی) می باشند را مشاهده خواهید کرد و سپس با نحوه تعریف متغیر ماتریس ستونی (افقی) و همچنین کار با محیط Command Window و Workspace نرم افزار متلب آشنا خواهید شد. در انتها نحوه تعریف متغیر ماتریسی دارای چند سطر و چند ستون آموزش داده شده است.

تعریف ماتریس سطری و ستونی

در این آموزش به نحوه تعریف متغیر ماتریس سطری و ماتریس ستونی در نرم افزار متلب پرداخته شده است.

متلب نارنجی در سایت استوایی

دوره متلب نارنجی یکی از آموزش های استوایی هست که در دو قالب ویتامین استوایی و جادوی استوایی ارائه شده است. متلب نارنجی یک پیشنیاز برای دیگر دوره های نرم افزار متلب می باشد.