استوایی

هر دنیایی خالقی دارد و شروع دنیای استوایی از یک تصمیم شروع شد، تصمیمی برای خلق دنیایی بیرونی از آموخته‌های دنیای درونی . بله! دنیای درونِ یک آفرینشگر. این دنیا که نام آن را استوایی گذاشتم با اشتراک دانسته های خالق آن شکل گرفت. دنیایی متفاوت و در ظاهر گسسته اما در باطن پیوسته.

استوایی تلفیقی است از علم و هنر، دنیایی از تضادها و تناقض ها… تناقض هایی که باعث خلق زیبایی و دنیایی بی همتا شده است اینجا هیچ چیز کامل نیست اما متفاوت است. نشات گرفته از احساس غم و شادی و دگرگونی خشم به خلاقیت … جایی که احساس عمیق درون به خلق موجودی بیرونی تبدیل می‌شود.

استوایی به طور خلاصه

خالق استوایی فردیست چند پتانسلی، افراد چند پتانسیلی دریایی از علوم مختلف هستند و توانایی تلفیق موارد غیر مرتبط با هم را دارند و آثاری متفاوت خلق می‌کنند. وب سایت استوایی در یک حوزه فعالیت نمی کند بلکه حاوی مطالب گوناگونی است (همانند نوشیدنی های استوایی که حاوی چند طعم مختلف هستند) در این سایت با دانش های مختلف آشنا خواهید شد و علوم گوناگون را به گونه ای متفاوت یاد خواهید گرفت.

چرا اینقدر بهم ریختگی؟

اگر در سایت استوایی چرخی بزنید متوجه میشوید مباحثی مربوط به پردازش تصویر، گرافیک، برنامه نویسی، مهندسی مواد و … وجود دارد. شاید یک روزی بخشی از این موارد را از استوایی حذف کنم و در سایت دیگری به اشتراک بگذارم ولی فعلا خلاف نظر اهالی اهل فن پیش میریم و روی یک حوزه خاص تمرکز نمی کنیم. چون این مباحثی که در سایت استوایی قرار گرفته است را دوست دارم و علاقه دارم دانش خود را به اشتراک بگذارم ولی محدودیت های زمانی اجازه نمی دهد برای هر مبحث، سایتی مجزا راه اندازی کنم.

استوایی بهترین سایت آموزشی نیست. چیزی به نام بهترین وجود ندارد. استوایی بی نقص نیست اما با بقیه متفاوت است. استوایی بهترینِ خودش است. هدفی دارد و برای رسیدن به آن تلاش می‌کند.

استوایی، دنیایی بی مانند

استوایی دنیایی ست شبیه خودش، همرنگ دیگران نیست، تقلید نمی کند و کسی نمی تواند مانند او باشد. اینجا مکانیست برای تلفیق دانش ها که به آفرینش ختم می‌شود. آرینشی به سبکی متفاوت

هدف استوایی

با آموزش های استوایی دنیای خودت را بساز و جهان را زیباتر کن.